fluffigt.com *poof* said fluff….

20Sep/060

DSpam

Verkar vara ett schysst antispam-verktyg som ska gå att integrera med de flesta MTAs. Själv föredrar jag av olika anledningar qmail, även om jag börjat titta på Postfix också.

DSPAM | php Control Center | Howto with qmail/vpopmail

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No trackbacks yet.