fluffigt.com *poof* said fluff….

30Sep/070

Puppet

Puppet är ett system för att administrera några till _många_ maskiner från en central punkt. Ungefär som CFEngine, men bättre.

Tagged as: , Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No trackbacks yet.