fluffigt.com *poof* said fluff….

24Aug/060

MX-pekare mm

fluffigt.com blir ompekad till en annan server tills jag lagat burken. Mailen kommer därmed börja gå fram inom ett par dagar, men kommer antagligen inte läsas förrän jag lyckats backupa all gammal mail ( 500MB+ ).

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No trackbacks yet.