fluffigt.com *poof* said fluff….

27Dec/140

amavisd-new on Ubuntu 14.04 (trusty)

If you get anything like this in your syslog:

Dec 27 20:35:36 web2 amavis[4216]: (!!)TROUBLE in pre_loop_hook: config: no rules were found! Do you need to run 'sa-update'?
Dec 27 20:35:36 web2 amavis[4216]: (!)_DIE: Suicide () TROUBLE in pre_loop_hook: config: no rules were found! Do you need to run 'sa-update'?

Then add amavis to the clamav group and restart amavis to get it working again. Easy to see from the error log, right?

sudo adduser amavis clamav
sudo service amavis restart

26Dec/140

Civilization IV: Colonization vs Mac OS X Yosemite

In short, Colonizations has dependencies on Python 2.3 (or maybe 2.5, or both, nobody seems quite sure at the moment and both seems to be needed for all Civ IV games/mods to play nicely). Yosemite doesn't ship that old software anymore.

This fix uses third-party Python frameworks/libraries/etc - use at you own risk!

http://pcgamingwiki.com/wiki/Civilization_IV#Failed_Initializing_Python

4Jul/140

Lubuntu 14.04 and nice to haves

While installing Lubuntu 14.04 on my laptop I found out the hard way of a bug in the installer regarding encrypted hard drive. To get around it you need to boot from the CD/USB and choose to try Lubuntu, open a terminal and run

# sudo swapoff -a

and then start the install. You need to do this before starting the install, since the installer remembers certain errors between runs except with a reboot in between.

PPA:s and other repos I like to add on newly installed systems:

Additionally I like to install git, guake, vim-nox and a few other tidbits.

Filed under: Linux No Comments
30Mar/140

More on Unifi and their AP:s

A follow up on my last post about my Unifi setup. I bought a new home server recently and wanted to move the controller. I took the quickest route and backed up my settings on the old controller, installed the new one, imported the settings in the new one, migrated the AP:s to the new controller and voilá, everything worked. Below are a few of my notes of how to install the controller and migrate the AP:s.

Installing on Ubuntu 12.04 and later:

Add to /etc/apt/sources.list.d/unifi:

## Ubuntu
deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/distros/deb/ubuntu ubuntu ubiquiti

Add the repo key:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C50

Install:

sudo apt-get update
sudo apt-get install unifi

Connect to https://<ip-of-unifi-controller>:8443 and go through the getting started guide.

Migrating AP:s

If you, like me, had AP:s from another controller, you need to ssh into them with the same user/password you had for their last controller and run the command:

set-inform http://<ip-of-unifi-controller>:8080/inform

Unifi stable, rapid and beta

Oh, and as a side note. It's also possible to install unifi-rapid for more/newer features on both controller and AP:s. And unifi-beta for the fearless...

6Dec/130

UniFi AP Pro and controller

I recently got myself two UniFi AP Pro's. While getting them installed, which requires a Java based controller software installed on a computer, I found a couple of problems. The foremost was that the controller didn't start. After having a look at the unifi logs (/var/log/unifi/server.log on Ubuntu 12.04) I found out that it tried to use an already allocated port (8081). I hade to change that port number both in /usr/lib/unifi/data/system.properties and /usr/lib/unifi/etc/system.properties for the changes to follow through. Sadly the server didn't understand changing the binding IP, even though changing in those two files, but rather listens on 0.0.0.0. Firewall away and debug more another day...

Filed under: Computers, Linux No Comments
28Jun/130

Unbound i Halon Security Router

Eftersom jag är som jag är så ville jag köra Unbound på min installation av Halon Security Router. Det visade sig lite småmeckigt eftersom systemet startas upp rent från alla tidigare förändringar (gillar säkerheten), men det finns stöd för att få in vissa typer av förändringar ändå. Det har jag självklart exploitat för att få till ett installationsscript som installerar Unbound vid varje uppstart.

Resultatet finns på github.

14Mar/130

Installera Oracle Java 7 i Ubuntu

http://www.webupd8.org/2012/01/install-oracle-java-jdk-7-in-ubuntu-via.html

11Mar/130

Flushing DNS Cache on Mac OS X Lion

$ sudo killall -HUP mDNSResponder
14Oct/120

Mac OS X Lion SSD tweaks

A couple of tweaks for the Mac OS X Lion users out there. Since Apple doesn't support TRIM other than on their own drives (cheap b...) and a couple of settings that make more sense when running a hdd with spinning discs, here's the tips I followed:

3Dec/110

Linuxdistribution för äldre?

Som en del i projektet att få mina farföräldrar att använda en dator och (helst) Internet försöker jag hitta en linuxdistribution som är enkel att lära sig använda*. Alternativen jag tittar på just nu är EasyPeasy, som är en Ubuntuklon med ett GUI anspassat för netbooks, Linux Mint, även det en Ubuntuklon och här med ännu mer fokus på användarvänlighet än standard-Ubuntu, och till sist en vanlig Ubuntu med antingen Unity eller Gnome som fönsterhanterare.

Just nu lutar det mest åt EasyPeasy eftersom det har ett väldigt enkelt gränssnitt för att starta program (tänk IOS, men med kategoritänk istället för sidor med appar). Vi får se hur det slutar!

Ett tack till Digidel 2013 som fick mig att äntligen ta tag i det här...

* Att använda datorn är i det här fallet så "enkelt" som att använda en webbläsare för att kolla på nyheter på DNs hemsida, recept hos Arla och förhoppningsvis Gmail.